آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه followergir.ir

IP دامنه :

زمان تولید گزارش : 286.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ساعت ۱۴:۰۹

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه bki.ir

IP دامنه :

زمان تولید گزارش : 192.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ در ساعت ۰۵:۳۸

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه factoring.mefa.ir

IP دامنه :

زمان تولید گزارش : 186.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ در ساعت ۱۱:۵۵

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه time.ir

IP دامنه :

زمان تولید گزارش : 85.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ در ساعت ۰۸:۲۴

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL