غیر فعال سازی RC4

نوشته : حسین داود


ایجاد در : شنبه ۰۸ دی ۹۷ ۱۴:۴۵ مجموعه : مقالات امتیاز : 4 بازدید : 1366


غیر فعال سازی RC4

غیر فعال سازی در ویندوز سرور :

برای تایید اینکه سایفر RC4 40/128 غیرفعال است، مطمئن شوید که کلید زیر وجود ندارد با برابر صفر تنظیم شده است:

 

 

HKLM/System/CurrentControlSet/Control/SecurityProviders/SCHANNEL/Ciphers/RC4 40/128/Enabled

برای تایید اینکه سایفر RC4 56/128 غیرفعال است، مطمئن شوید که کلید زیر وجود ندارد با برابر صفر تنظیم شده است:

HKLM/System/CurrentControlSet/Control/SecurityProviders/SCHANNEL/Ciphers/RC4 56/128/Enabled

برای تایید اینکه سایفر RC4 64/128 غیرفعال است، مطمئن شوید که کلید زیر وجود ندارد با برابر صفر تنظیم شده است:

HKLM/System/CurrentControlSet/Control/SecurityProviders/SCHANNEL/Ciphers/RC4 64/128/Enabled

برای تایید اینکه سایفر RC4 128/128 غیرفعال است، مطمئن شوید که کلید زیر وجود ندارد با برابر صفر تنظیم شده است:

HKLM/System/CurrentControlSet/Control/SecurityProviders/SCHANNEL/Ciphers/RC4 128/128/Enabled

غیر فعال سازی در آپاچی :

1- با استفاده از یک ویرایشگر مانند vi فایل ssl.conf را باز کنید این فایل معمولا در مسیر etc/httpd/conf.d/ قرار دارد.

2- دنبال بخش SSL Protocol Support بگردید

3- به قسمت SSL Cipher Suite بروید دقت کنید عبارت ":RC4!:" در لیست سایفرها وجود داشته باشد این عبارت به مفهوم غیر فعال شدن سایفر RC4 می باشد.

 


ابزار بررسی تنظیمات SSL