گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.palayesazan.com
تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۵:۴۸
بازدید :94

نام دامنه : www.palayesazan.com

IP دامنه : 185.8.172.228

درگاه : 443

زمان تولید گزارش : 84   ثانیه

دانلود نسخه PDF مشاهده نسخه چاپی
ارتباط تنها در SSL
معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
تعداد 1 مورد بررسی شده امکان آسیب پذیری را توسط مهاجمین فراهم می کند. لطفا موارد مذکور را بررسی و نصبت به رفع آن ها بکوشید.

http://

https://

همیشه از HTTPS استفاده کنید

تغییر همه درخواست ها با پروتکل "http" به "https".

اطلاعات SSL

اطلاعات امضای دیجیتال شماره #1

عنوان امضای دیجیتال :
palayesazan.com
نام کشور :
IR - جمهوری اسلامی ایران
عنوان های جایگزین امضا (Alternative Names ) :
palayesazan.com , www.palayesazan.com ,
شروع اعتبار از :
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ در ساعت ۱۲:۴۵
پایان اعتبار تا :
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲:۴۵ - اتمام در : 650 روز و 22 ساعت و 39 دقیقه و 15 ثانیه
صادر کننده مجوز :
Certum Organization Validation CA SHA2
کشور صادر کننده مجوز :
PL - لهستان
الگوریتم امضا :
sha256 with RSA size: 2048 Bits
Certificate Transparency :
yes (certificate extension)
OCSP stapling :
LOW - not offered
OCSP URL :
http://ovcasha2.ocsp-certum.com
CRL Distribution Points :
http://crl.certum.pl/ovcasha2.crl
سیستم عامل ها :
Trust
 Android  iOS  Java  macOS  Mozilla  OPENJDK  Windows 
پشتیبانی از Anchor Certificate :
خیر
Chain Order Valid :
بلی
Server Name Indication (SNI) :
www.palayesazan.com

بررسی اعتبار دامنه :

   |___ نام هاست دامنه :
www.palayesazan.com
   |___ انطباق دامنه با امضای دیجیتال :
بلی
تعداد امضا های دیجیتال یافت شده :
4

Pin : 51GveKNrpJjtGpXY5QDx03s3YTQwaQic6dWBqo3zX6s=

Finger print : fa5f98e8022e8105dbdf2448656ae576c131cb28

عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Organization Validation CA SHA2

صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Trusted Network CA

سریال مجوز : 2.4148884671458E+38

شروع اعتبار از : 2014-09-11 12:00:00

پایان اعتبار تا : 2027-06-09 10:46:39

الگوریتم امضا : sha256

کلید عمومی : الگوریتم : RSA

کلید عمومی : نوع :

کلید عمومی : اندازه : 2048

Pin : qiYwp7YXsE0KKUureoyqpQFubb5gSDeoOoVxn6tmfrU=

Finger print : 929badf26081523490edc91154b380a4776e2185

عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Trusted Network CA

صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Sp. z o.o., commonName=Certum CA

سریال مجوز : 1.9615729335324E+38

شروع اعتبار از : 2008-10-22 12:07:37

پایان اعتبار تا : 2027-06-10 10:46:39

الگوریتم امضا : sha256

کلید عمومی : الگوریتم : RSA

کلید عمومی : نوع :

کلید عمومی : اندازه : 2048

Pin : lzasOyXRbEWkVBipZFeBVkgKjMQ0VB3cXdWSMyKYaN4=

Finger print : 6252dc40f71143a22fde9ef7348e064251b18118

عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Sp. z o.o., commonName=Certum CA

صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Sp. z o.o., commonName=Certum CA

سریال مجوز : 65568

شروع اعتبار از : 2002-06-11 10:46:39

پایان اعتبار تا : 2027-06-11 10:46:39

الگوریتم امضا : sha1

کلید عمومی : الگوریتم : RSA

کلید عمومی : نوع :

کلید عمومی : اندازه : 2048

OCSP Stapling :

   |___ پشتیبانی از OCSP :
خیر
   |___ OCSP Response :
خیر
   |___    |___ Trusted By Mozilla CA Store :
خیر
Deflate Compression :
ندارد - Type : DEFLATE
Downgrade Attacks Prevention :
دارد(TLS Fallback Scsv)

Session Renegotiation :

   |___ Secure Renegotiation :
بلی
   |___ Insecure Client-Initiated Renegotiation :
خیر

Resumption Support :

   |___ Resumption With TLS Tickets :
دارد
   |___Resumption With Session IDs :
دارد
   |___ تعداد کل تست های انجام شده :
5
   |___ تست های موفقیت آمیز :
5
   |___ تست های بدون پاسخ :
0
   |___ تعداد خطا ها :
0
Next Protocol Negotiation extension (NPN) :
ارائه شده است with h2, http/1.1 (advertised)
Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) :
ارائه نشده است
Personal Financial Specialist (PFS™) :
ارائه شده است
PFS Ciphers :
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
PFS ECDHE curves :
DH Groups :
ffdhe4096
Protocol Negotiated :
Default protocol TLS1.2
Cipher Negotiated :
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
TLS Extensions :
server name/#0 renegotiation info/#65281 EC point formats/#11 session ticket/#35 heartbeat/#15 next protocol/#13172
TLS Session Ticket :
valid for 300 seconds only ( < daily)
SSL SessionID Support :
yes
Session Resumption Ticket :
پشتیبانی می کند
Session Resumption ID :
پشتیبانی می کند
TLS Timestamp :
off by -1 seconds from your localtime
DNS CAA Record :
Cert Transparency :
HTTP Status :
200 OK ( / )
HTTP Strict Transport Security TIME (HSTS) :
HTTP Strict Transport Security SubDomains (HSTS) :
HTTP Strict Transport Security Preload (HSTS) :
Banner Server :
nginx
HTTP Public Key Pinning (HPKP) :
Cookie Count :
1 at /
Cookie Cecure :
All (1) at / marked as secure
Cookie HTTP Only :
All (1) at / marked as HttpOnly
Heartbleed :
آسیب پذیر نیست , timed out
Certified Coding Specialist (CCS) :
آسیب پذیر نیست
Ticketbleed :
آسیب پذیر نیست , returned potential memory fragments do not differ
ROBOT :
آسیب پذیر نیست , no RSA key transport cipher
Secure Renego :
آسیب پذیر نیست
Secure Client Renego :
آسیب پذیر نیست
Compression Ratio Info-leak Made Easy(CRIME) :
آسیب پذیر نیست
BREACH :
ممکن است آسیب پذیر باشد, uses gzip HTTP compression - only supplied / tested
Fallback SCSV :
POODLE SSL :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310
SWEET32 :
آسیب پذیر نیست
FREAK (Factoring RSA Export Keys) :
آسیب پذیر نیست
DROWN (Decrypting RSA with Obsolete and Weakened eNcryption) :
LOGJAM Common Primes :
LOGJAM :
آسیب پذیر نیست , no DH EXPORT ciphers,
BEAST :
آسیب پذیر نیست , no SSL3 or TLS1
LUCKY 13 :
آسیب پذیر نیست
RC4 :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310

Path Validation :

# سیستم عامل مورد بررسی نسخه سیستم عامل نتیجه اعتبار سنجی
1 Android 9.0.0_r9
پشتیبانی می کند
2 iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
پشتیبانی می کند
3 Java jdk-11.0.1
پشتیبانی می کند
4 macOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
پشتیبانی می کند
5 Mozilla 2018-11-22
پشتیبانی می کند
6 OPENJDK jdk-11.0.1
پشتیبانی می کند
7 Windows 2018-12-08
پشتیبانی می کند

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 SSL_CK_RC4_128_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
2 SSL_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
3 SSL_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
4 SSL_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
5 SSL_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
6 SSL_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
7 SSL_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TCP / Received RST خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TCP / Received RST خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
17 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TCP / Received RST خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TCP / Received RST خیر
20 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
21 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
25 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
34 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
43 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
52 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
61 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
62 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TCP / Received RST بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
73 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TCP / Received RST بلی
75 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
76 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
86 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
97 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
108 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
109 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
120 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
121 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TCP / Received RST خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TCP / Received RST خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
17 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TCP / Received RST خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TCP / Received RST خیر
20 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
21 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
34 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
43 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
52 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
61 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
62 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TCP / Received RST بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
73 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TCP / Received RST بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
75 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
76 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
86 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
97 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
107 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
108 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
109 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
119 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TCP / Received RST خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TCP / Received RST خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
17 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TCP / Received RST خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TCP / Received RST خیر
20 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
21 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
25 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
34 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
43 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
52 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TCP / Received RST خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TCP / Received RST خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
61 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
62 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TCP / Received RST بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
73 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TCP / Received RST بلی
75 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST بلی
76 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
86 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
97 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
108 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
109 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
120 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TCP / Received RST خیر
121 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TCP / Received RST خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 200 OK خیر
2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 200 OK خیر
3 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 200 OK خیر
4 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 200 OK خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 200 OK خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
17 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
18 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
19 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
21 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
24 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
26 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
27 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
28 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
29 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
30 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
31 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
32 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
33 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
35 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
36 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
38 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
39 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
40 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
41 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
42 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
43 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
44 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
45 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
46 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
47 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
48 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
49 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
50 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
51 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
52 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure بلی
53 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
54 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
55 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
56 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
57 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
58 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
59 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
60 TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
61 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
62 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
63 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
64 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
65 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
66 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
67 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
68 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
69 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
70 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
71 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
72 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
73 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
74 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
75 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
76 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
77 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
78 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
79 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
80 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
81 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
82 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
83 RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
84 RSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
85 RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
86 RSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
87 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
88 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
89 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
90 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
91 ECDHE-ECDSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
92 ECDHE-ECDSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
93 ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
94 ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
95 DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
96 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
97 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
98 DHE-RSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
99 DHE-RSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
100 DHE-DSS-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
101 DHE-DSS-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
102 ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
103 ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_AES_128_CCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
5 TLS_AES_128_CCM_8_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر

Handshake Simulation :

# Name Type Cipher
1 Android(2.3.7)
2 Android(4.0.4)
3 Android(4.1.1)
4 Android(4.2.2)
5 Android(4.3)
6 Android(4.4.2) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
7 Android(5.0.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
8 Android(6.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
9 Android(7.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
10 Baidu(Jan 2015)
11 BingBot(Dec 2013)
12 BingPreview(Dec 2013)
13 BingPreview(Jun 2014)
14 BingPreview(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
15 Chrome(27) - Win 7
16 Chrome(28) - Win 7
17 Chrome(29) - Win 7
18 Chrome(30) - Win 7
19 Chrome(31) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
20 Chrome(32) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
21 Chrome(33) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
22 Chrome(34) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
23 Chrome(35) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
24 Chrome(36) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
25 Chrome(37) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
26 Chrome(39) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
27 Chrome(40) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
28 Chrome(42) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
29 Chrome(43) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
30 Chrome(45) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
31 Chrome(47) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
32 Chrome(48) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
33 Chrome(49) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
34 Chrome(49) - XP SP3 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
35 Chrome(50) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
36 Chrome(51) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
37 Chrome(57) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
38 Firefox(21) - Win 7
39 Firefox(10.0.12 ESR) - Win 7
40 Firefox(17.0.7 ESR) - Win 7
41 Firefox(24.2.0 ESR) - Win 7
42 Firefox(31.3.0 ESR) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
43 Firefox(21) - Fedora 19
44 Firefox(22) - Win 7
45 Firefox(24) - Win 7
46 Firefox(26) - Win 8
47 Firefox(27) - Win 8 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
48 Firefox(29) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
49 Firefox(30) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
50 Firefox(31) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
51 Firefox(32) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
52 Firefox(34) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
53 Firefox(35) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
54 Firefox(37) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
55 Firefox(39) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
56 Firefox(41) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
57 Firefox(42) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
58 Firefox(44) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
59 Firefox(45) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
60 Firefox(46) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
61 Firefox(47) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
62 Firefox(49) - XP SP3 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
63 Firefox(49) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
64 Firefox(53) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
65 Googlebot(Oct 2013)
66 Googlebot(Jun 2014)
67 Googlebot(Feb 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
68 IE(6) - XP
69 IE(6) - XP
70 IE(7) - Vista
71 IE(8) - XP
72 IE(8) - XP
73 IE(8) - Win 7
74 IE(9) - Win 7
75 IE(8-10) - Win 7
76 IE(8-10) - Win 7
77 IE(11) - Win 7
78 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
79 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
80 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
81 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
82 IE(11) - Win 10 Preview tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
83 IE(11) - Win 8.1
84 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
85 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
86 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
87 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
88 IE(10) - Win Phone 8.0
89 IE(11) - Win Phone 8.1
90 IE(11) - Win Phone 8.1 Update tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
91 IE(11) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
92 IE(11) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
93 Edge(12) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
94 Edge(13) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
95 Edge(13) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
96 Edge(13) - Win Phone 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
97 Java(6u45)
98 Java(7u25)
99 Java(8b132) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
100 Java(8u31) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
101 OpenSSL(0.9.8y)
102 OpenSSL(1.0.1h) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
103 OpenSSL(1.0.1l) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
104 OpenSSL(1.0.2e) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
105 Opera(12.15) - Win 7
106 Opera(15) - Win 7
107 Opera(16) - Win 7
108 Opera(17) - Win 7
109 Safari(5) - iOS 5.1.1
110 Safari(5.1.9) - OS X 10.6.8
111 Safari(6) - iOS 6.0.1
112 Safari(6.0.4) - OS X 10.8.4
113 Safari(7) - iOS 7.1
114 Safari(8) - iOS 8.0 Beta
115 Safari(7) - OS X 10.9
116 Safari(8) - iOS 8.4
117 Safari(8) - OS X 10.10
118 Safari(9) - iOS 9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
119 Safari(9) - OS X 10.11 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
120 Safari(10) - iOS 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
121 Safari(10) - OS X 10.12 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
122 Apple ATS(9) - iOS 9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
123 Tor(17.0.9) - Win 7
124 Yahoo Slurp(Oct 2013)
125 Yahoo Slurp(Jun 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
126 Yahoo Slurp(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
127 YandexBot(3.0)
128 YandexBot(May 2014)
129 YandexBot(Sep 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
130 YandexBot(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384