آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه nashreonline.com

IP دامنه : 104.24.106.46

زمان تولید گزارش : 134.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۹ در ساعت ۰۷:۱۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه netwinners.ir

IP دامنه : 185.94.99.248

زمان تولید گزارش : 156.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۹ در ساعت ۰۶:۵۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه nedashimi.com

IP دامنه : 138.201.137.230

زمان تولید گزارش : 164.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۳۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.180.7.171

زمان تولید گزارش : 103.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۵۸

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL